[hlOstan]

ايمانشهر(اصفهان)

ايمانشهر يکي از شهرهاي استان اصفهان در مرکز ايران است.
اين شهر با جمعيت 5923 نفر (برآورد 1383خ.) در بخش مرکزي شهرستان فلاورجان قرار دارد. اطلاعات مربوط به جغرافياي شهر و موقعيت اقتصادي و فرهنگي اين شهر از تلفيق دو روستاي مينادشت و اشترجان در سال 79 ايجاد و در جنوب استان اصفهان قراردارد.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :