[hlOstan]

يونسي(خراسان رضوي)

  • جمعیت :
    3349
  • کد تلفن :
    535

يونسي شهري است در استان خراسان رضوي در شرق ايران. اين شهر در شهرستان بجستان که خود به تازگي ازشهرستان گناباد جدا شده قرار دارد. جمعيت اين شهردر سال 1385، برابر با 3349 نفر بوده است .

آب وهواي يونسي گرم وخشک است و زمستان هايي بسيار سرد وتابستان هايي بسيار گرم دارد که اين بيشتر بخاطر قرار گرفتنش درکويربجستان است.

از آثار باستاني يونسي مي‌توان به 1-آب انبارمعروف به (حوض نو) 2-کاروانسراي شاه عباسي 3-پل قديمي معروف به (پول کال) 4-قلعه قديمي که در حال ويراني است .سه کوه معروفش 1-زهلي 2-خر پشت 3-کمر زردک نام دارد .

از محصولات کشاورزيش مي‌توان به 1پسته 2-گندم 3-جو 4-پنبه 5-جغندر و... اشاره کرد.
يونسي با روستا هاي مرنديز(درغرب) ومياندهي (درشرق) همسايه است فاصله اش با مرکز شهرستان 45 کيلو متر با مرکز استان 230 کيلومتر وبا پايتخت نزديک به 1000 کيلو متر است يونسي دو قنات داشته است که يکي به کلي خشک وديگري تا حد زيادي کم آب شده است . شغلهاي اصلي مردم يونسي 1-کشاورزي 2-دامداري 3-دامپروري

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :