[hlOstan]

دزآب(خوزستان)

دزآب شهري است از شهرهاي شهرستان دزفول در شمال استان خوزستان. اين شهر در بخش مرکزي شهرستان دزفول قرار گرفته است. دزآب در سال 1385، تعداد 10,171 نفر جمعيت داشته است.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :