[hlOstan]

گرماب(زنجان)

  • جمعیت :
    3739
  • کد تلفن :
    242

گرماب يکي از شهرهاي ايران در استان زنجان است. اين شهر مرکز بخش افشار شهرستان خدابنده است. جمعيت اين شهر بر طبق سرشماري سال 1385، برابر با 3,739 نفر بوده است .

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :