[hlOstan]

نورآباد(فارس)

  • جمعیت :
    52597
  • کد تلفن :
    722

نورآباد يکي از شهرهاي استان فارس در جنوب ايران است. اين شهر مرکز شهرستان ممسني است که در شمال غربي استان فارس قرار دارد و داراي دو اب وهواي معتدل و نسبتاً گرم مي‌باشد.
نوراباد در ميان رشته کوههاي زاگرس قرار دارد اکثر مردم اين شهر لرها هستند که از طايفه‌هاي بکش و رستم وجاويد دشمن زياري مي‌باشند و طوايفي از عشاير قشقايي نيز در اين شهر اسکان داده شده‌است وهمين طور اعراب خمسه که در روستاي عربها زندگي مي‌کنند.

نام گذاري نوراباد به دليل وجود اتشکده نور در چند کيلو متري اين شهر مي‌باشد.کلا درشهرستان ممسني اثار باستاني بسياري از قبل و بعد از اسلام وجود دارد که مي‌توان به اتشکده نور تل نوراباد(سپاه) تپه سرنا(سرنا نام سردار دلير اشکاني) شهر مدفون بچه بازار در نزديکي روستاي کوپن که درحال حاضر زمينهاي کشاورزي مردم روستاي کوپن است .ممسني داراي گردشگاههاي فراوان از جمله بهشت گم شده.درياچه برمشور کوه زيباي شاه نشين چشم اندازهاي طبيعي تنگ گجستان و مناظر زيباي روستاي بردنگان که با به هم پيوستن دو رودخانه کتي وفهليان در تنگه کوشه وسپس محو شدن درتنگه هزارمني روستاي پيردان بردنگان زيبايي خاصي داردوطبيعت زيباي دره پل بريم دريک کيلومتري کوپن.دشت الاکرمي و روستاي امامزاده پيرشمس که در دامنه کوههاي زيباي سياه وپيرشمس (زاگرس)قرار دارد وجنگل‌هاي زيباي بلوط که در جاي جاي اين شهرستان وجود دارد.

به دليل اب وهواي مناسب و بارش فراوان درسه فصل پاييز زمستان وبهار و وجود رودخانه‌هاي کتي فهليان تنگ شيو وکره سياه عمده اقتصاد مردم اين منطقه را کشاورزي (گندم وجووبرنج وکلزا ومرکبات)تشکيل مي‌دهد.
ممسني در طول تاريخ مورد تاخت وتاز حکومتهاي مختلف چه قبل از اسلام وچه بعد از اسلام قرار گرفته‌است تا جايي که نادر شاه افشار انرا ((ممسني دشتي پراز نون و تشتي پر از خون)) ناميده است ساکنان قبلي اين شهر شول‌ها بودهاند که بعدا به دليل تاخت وتازهاي مختلف کوچ کرده‌اند.در اين رابطه مي‌توانيد به کتاب‌هاي ممسني در گذر تاريخ «ممسني بهشت گمشده» عشاير وايلات ايران" جغرافياي استان فارس مراجعه کنيد.در سال 1386 در نزديکي روستاي فهليان يکي از شهرهاي بزرگ دوره هخامنشي به نام ليدوما کشف گرديد که متاسفانه از لحاظ امنيتي در صورت بيرون آوردن شهر مذکور هيچگونه حمايتي جهت محافظت از آثار باستاني انجام نگرفت وهمچنان ليدوما در خاک مدفون ماند تا شايد روزگاري با اقتدار بيرون آيد.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :