[hlOstan]

خشرودپي(مازندران)

خوش‌رودپي يکي از شهرهاي استان مازندران ايران است. اين شهر مرکز بخش بندپي غربي شهرستان بابل است. بلوار کشاورز و برج نور از نقاط مهم در اين شهرند.حرفه مردم اين شهر و نواحي اطراف بيشتر کشاورزي و باغداري ، دامداري و پرورش طيورمي باشد اين شهر به عنوان مهمترين راه ارتباطي بين بابل و مناطق جنگلي و ييلاقي بندپي و مرکز آموزشي پادگان المهدي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.
از آثار تاريخي دوره قاجار و از جمله مهمترين آثار ملي شهرستان بابل و استان مازندران مي‌باشد.
وجه تسميه
نام خوشرود پي از نام رودخانه‌اي که از داخل آن مي گذرد گرفته شده است

در قديم
در لغتنامه دهخدا به نقل از فرهنگ جغرافيايي ايران جلد 3 در مورد خوش‌رودپي آمده: خوشرودپي دهي است از دهستان بندپي شهرستان بابل مازندران در 21 هزار گزي جنوب باختري بابل و 9 هزار گزي جنوب شوسه بابل به آمل.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :