[hlOstan]

مياندوآب(اذربايجان غربي)

شهري است که در استان آذربايجان غربي که از طرف جنوب به بوکان همکنار بوده و از طرف غرب رو مهاباد است ساکنان ترک هستند.

ساکنين شهر ترک زبان و روستاهاي شمالي و شرقي آن نيز ترک زبانند و در برخي از روستاهاي غربي و جنوبي را مردمان کرد ساکنند.در جنوب درياچه اروميه و جنوب شرقي استان آذربايجان غربي واقع شده.مياندوآب به ترکي , قوشا چاي ناميده مي‌شود. اين شهر بين دورود زرينه رود و سيمينه رود واقع است.شهر مياندواب بعد از اروميه وخوي سومين شهر پرجمعيت و بزرگ مياندوآب مي‌باشد.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :