آلبوم شهرها
برج ميلاد 
نصف جهان 

  آلبوم شهرها
اماکن تاریخی
خانه طباطبايي
كلاه فرنگي

  اماکن تاریخی
سوغات
اردكان | پسته
جندق | زعفران
ارداق | گليم بافي
عسلويه | ماهي
كره اي | گردو كشمش بادام هلو وحلواي معروف آن
  سوغات شهرها
کد تلفن شهرها
سرمست | 0835
كومله | 0142
صفي آباد | 0585
جوپار | 0342
ارداق | 0282
  کد تلفن شهرها
اطلاعیه
تمام بازدید کنندگان مي توانند اطلاعات شهر خود را جهت تكميل سايت ارسال نمايند. جهت مشاهده انواع اطلاعات قابل ارسال، از صفحه مربوط به شهر بابك در استان كرمان ديدن فرماييد.