قلعه‌ چالشتر
( شهر : شهركرد )

چالشتر در 10 کیلومتری‌ شهر کرد واقع‌ شده‌ است‌. این‌ قلعه‌ سال‌ها قبل‌ از اینکه‌ شهر کرداعتبار یابد، مرکز حکومت‌ نشین‌ بود. این‌ قلعه‌ به‌ خدا رحیم‌ خان‌ بختیاری‌ متعلق‌ بود و در حال‌ حاضر جز بخش‌کوچکی‌، بقیه‌ قلعه‌ از بین‌ رفته‌ است‌.