برج علي آباد
( شهر : كاشمر )

این‌ برج‌ در روستای‌ علی‌آباد در 42 کیلومتری‌ کاشمر، بر روی‌ قلعه‌ کوشک‌ ساخته‌ شده‌است‌. شکل‌ مناره‌ شبیه‌ به‌ برج‌ است‌ که‌ نمای‌ خارجی‌ آن‌ از چهل‌ و هشت‌ ترک‌ آجری‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ و دوازده‌قاب‌ آجری‌ مزین‌ به‌ اشکال‌ لوزی‌ نیز دارد. گنبد آجری‌ آن‌ مخروطی‌ شکل‌ و دو پوشه‌ است‌. ارتفاع‌ گنبد بنا 18 مترو شکل‌ داخلی‌ آن‌، هشت‌ گوش‌ است‌. محیط‌ داخلی‌ آن‌ 22 متر و محیط‌ خارجی‌ آن‌ 42 متر است‌. در بالای‌گوشواره‌ مقرنس‌ کاری‌ زیر گنبد، 24 عدد شیار وجود دارد. این‌ مناره‌ در حدود قرن‌ هفتم‌ ه . ق‌ ساخته‌ شده‌ است‌.این‌ اثر در زمره‌ آثار تاریخی‌ ایران‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌ .