مسجد ترك
( شهر : ميانه )

روستای‌ ترک‌ مسجد بسیار قدیمی‌ دارد که‌ نمای‌ آن‌ از سنگ‌های‌ خوش‌ تراش‌ کنده کاری‌شده‌ و کتیبه‌های‌ تاریخ‌ مرمت‌ مسجد در روی‌ آن‌ نصب‌ شده‌اند.