كاخ شهرداري
( شهر : تبريز )

این‌ بنا که‌ در مرکز شهر تبریز و در میدانی‌ معروف‌ به‌ میدان‌ ساعت‌ (شهریار) قرار دارد، درسال‌ 1312 شمسی‌ در گورستان‌ متروک‌ کوی‌ نوبر با نظر مهندسان‌ آلمانی‌ ساخته‌ شد. نمای‌ خارجی‌ آن‌ از سنگ‌تراشیده‌ و مشابه‌ بناهای‌ آلمان‌ در قبل‌ از جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ است‌. بر فراز بنای‌ کاخ‌، یک‌ برج‌ ساعت‌ چهار جانبی‌تعبیه‌ شده‌ است‌. این‌ بنا در حال‌ حاضر محل‌ شهرداری‌ تبریز است‌.