قلعه تيمور
( شهر : زاهدان )

این قلعه که به قلعه تیمور شهرت پیدا کرده در جنوب غربی شهر زاهدان کهنه و در بخش پشت زابل واقع گردیده است و به دوره‌های مغول و صفویه مربوط می باشد.