پل‌ شاپوري‌
( شهر : خرم آباد )

در فاصله‌ 2 کیلومتری‌ جنوب‌ غربی‌ خرم‌آباد و در غرب‌ شهر قدیمی‌ «ایزدخواست‌» یکی‌ ازشاهکارهای‌ معماری‌ و پل‌سازی‌ دوره‌ ساسانی‌ باقیمانده‌ است‌. این‌ پل‌ 28 تاق‌ در جهت‌ غربی‌ ، شرقی‌ داشت‌ که‌امروزه‌ فقط‌ 6 تاق‌ آن‌ باقی‌ مانده‌ است‌. سطح‌ هر پایه‌ 66متر (6*11) و ارتفاع‌ کنونی‌ آن‌ 16 متر است‌. تاق‌ها باسنگ‌های‌ حجاری‌ شده‌، ساخته‌ شده‌اند. مصالح‌ بنا از سنگ‌ و ملاط‌ ترکیبی‌ است‌ که‌ اکنون‌ نیز جداکردن‌ آن‌ ازسنگ‌ها به‌ سختی‌ امکان‌پذیر است‌ .