بقعه پير احمد زهرنوش
( شهر : ابهر )

این بقعه در انتهای خیابان هفده شهریور ابهر قرار دارد و از آثار دوره ایلخانی در قرن ششم است بقعه به مولانا قطب الدین احمد ابهری به سال پانصد تا پانصد و هفتاد و پنج ه ق ملقب به پیر احمد و معروف به زهرنوش تعلق دارد که از صوفیان مشهور بوده و مریدان خود را در این محل ارشاد می کرده است ، بنا به روایتی پیر احمد زهرنوش زهر را چون شربتی می نو شید وسپس به سماع می پرداخت.