پل محمدحسن خان
( شهر : بابل )

در اوایل‌ حکمرانی‌ کریم‌خان‌ زند در سال‌ ۱۱۴۶، بر روی‌ رودخانه‌ بابل‌ پل‌ بزرگی‌ بنام‌پل‌ محمدحسن‌خان‌ احداث‌ گردیده‌ است‌. این‌ پل‌ هفت‌ چشمه‌ اصلی‌ و دو چشمه‌ فرعی‌ دارد که‌ ارتفاع‌ آن‌ از بستررودخانه‌ تا لب‌ پل‌ ۱۱ متر است‌. این‌ پل‌ با ۱۴۰ متر طول‌ و ۶ متر عرض‌، یکی‌ از پل‌های‌ مهّم‌ و قدیمی‌ استان‌بشمار می‌آید.