بقعه پير رودبند
( شهر : دزفول )

در محله رودبنددر شمال غربي شهر دزفول و در ارتفاعي مشرف به رودخانه ، بقعه پير رودبند قرار دارد. گنبد اين بنا مضرس وداراي 20 سط است كه اين سبك معماري متعلق به خوزستان و بوشهر مي باشد.
تاريخ ساخت اين بنا به دوره تيموريان (771-845 هجري قمري ) تعلق دارد ولي مرمت آن مربوط به روزگار شاه عباس صفوي و به سال 1030 هجري قمري است. بناي اين بقعه را به زمان گوركانيان و به دستور اميرتيمور گوركاني نسبت داده اند ودر زمان شاه عباس اقدام به مرمت آن شده .
 بقعه رودبند در تپه اي به ارتفاع 22 متر قرار گرفته است و داراي كنبد سفيد مخروطي به ارتفاع 18 متر مي باشد.