امامزاده‌ سلطان‌ سيد اسحاق‌
( شهر : ساوه )

این‌ بنا در چند صد متری‌ مسجد جامع‌ ساوه‌ قرار دارد و شامل‌ صحن‌ و ایوان ‌بقعه‌ است‌. بنای‌ بقعه‌، برج‌ گونه‌ای‌ از آثار قرن‌ هفتم‌ ه.ق‌ است‌ که‌ در سده‌های‌ بعد، واحدهایی‌ به‌ آن‌ افزوده‌ شده‌است‌.
کاشی‌ها هشت‌ گوش‌ فیروزه‌ای‌، خشتی‌ سه‌ سانتی‌ متری‌ فیروزه‌ فام‌ و کتیبه‌ موجود از زیبایی‌های‌ خاص‌ این‌ بقعه‌است‌. متن‌ کتیبه‌ کاشی‌ کاری‌ به‌ خط‌ برجسته‌ ثلث‌ شامل‌ سوره‌ مبارکه‌ جمعه‌ است‌ که‌ بر روی‌ آن‌ تاریخ‌ ۶۷۶ ه. ق‌خوانده‌ می‌شود.
در ارتفاع‌ ۵/۴ متری‌ بقعه‌، کتیبه‌ای‌ گچبری‌ به‌ صورت‌ کمربندی‌ به‌ خط‌ نستعلیق‌ بر روی‌ زمینه‌ گل‌ و بوته ‌شامل‌ دوازده‌ بیت‌ شعر و با تاریخ‌ ۱۰۲۳ ه.ق‌ قرار دارد. در مرکز گنبد «اللّه‌» و در اطراف‌ آن‌، طرح‌های‌ گیاهی‌ نقش‌شده‌ است‌. لوح‌ روی‌ قبر، ۱۲ کاشی‌ با زمینه‌ لاجوردی‌ است‌ که‌ به‌ خط‌ ثلث‌، انتساب‌ صاحب‌ قبر به‌ امام‌ موسی ‌بن‌ جعفر (ع‌) را بر روی‌ آن‌ نوشته‌اند.