كاخ ساساني
( شهر : سروستان )

این‌ کاخ‌ در نه‌ کیلومتری‌ جنوب‌ غربی‌ سروستان‌ واقع‌ شده‌ و بنایی‌ بزرگ‌ است‌ که‌ باسنگ‌ و گچ‌ ساخته‌ شده‌ و گنبدها، ایوآنها، اتاق‌ها و دهلیزهای‌ متعددی‌ دارد. بنا از آثار بهرام‌ گور یا بهرام‌ پنجم‌ساسانی‌ (38 - 420 میلادی‌) است‌ و مهرنوسی‌ وزیر معروف‌ او، آنرا ساخته‌ است‌. از سال‌ 1335 شمسی‌تعمیرات‌ مفصل‌ و اساسی‌ این‌ کاخ‌ انجام‌ شده‌ است‌. این‌ بنا در فهرست‌ آثار تاریخی‌ ایران‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌.