غار شيرين و فرهاد
( شهر : صحنه )

در شمال شهرستان صحنه در منطقه دربند بر سينه كوه غاري بنام شيرين فرهاد وجود دارد . اين غار به دست انسان كنده شده . از دامنه تا لبه ي ايوان 11 متر ارتفاع دارد . غار شامل يك ايوان و با دو ستون است كه ستون هاي آن تخريب گرديده و آثارش باقيست . در سر درب ورودي علامت اهورا مزدا حكاكي گرديده . اين غار از دو اتاق تشكيل يافته يك اتاق در بالا و يك اتاق در طبقه زير درست سمت راست و چپ اتاق فوقاني دو حوضچه در وسط راهروي عمودي به اتلق زيري وجود دارد . در اتاق طبقه پايين كه بزرگتر از طبقه فوقاني است يك حوضچه بزرگ و يك طاقچه نزديك سقف مشاهده مي گردد .آنچه سينه به سينه در بين اهالي اين منطقه مشهور است اين غار را شيرين و فرهاد مي نامند . اما برخي از مورخين اين غار را زمان ماد مي دانند و برخي ديگر آن را قبر كيكاووس در اتاق پايين و قبر شاهزاده در اتاق فوقاني مي پندارند .محوطه ي تفريحي دربند   در اين دره ي بسيار زيبا دو دخمه وجود دارد كه به فاصله ي صد متر از هم قرار گرفته اند ، دخمه ي اول كه استودان يا استخوان دان مي باشد و تاريخ آن را سده ي پنجم و حداكثر ششم پيش از ميلاد مي دانند كه به شكل ذوزنقه و داراي ضلع كوچك به طول 239 سانتيمتر و قاعده ي 249 سانتيمتر مدخل ورودي را تشكيل مي دهد كه رو به مشرق و طلوع خورشيد مي باشد پهناي اتاق 160 و بلندي سقف 170 سانتيمتر مي باشد دهانه مدخل 121 سانتيمتر و بلندي آن نيز 80 سانتيمتر است .جك مك دونالدكنير در سال 1813 م .اولين اروپايي است كه از اين اثر در كتاب خود نام دخمه ي دوم و دخمه ي اصلي به فاصله 100 متر پايين تر از استودان و در ارتفاع 13 متري از سطح زمين قرار دارد كه در كتابهاي باستان شناسي و ايران شناسي آن را متعلق به دوره ي مادها ( 550 – 807 ، پ . م ) مي دانند .اين گوردخمه در نوع خود كم نظير و در مقياس ابعاد با ديگر گور دخمه هاي موجود بي نظير مي باشد كه دو طبقه ساخته شده است مدخل ورودي به شكل مستطيل به طول 5 متر و 82 سانتيمتر و عرض يك متر و 75 سانتيمتر مي باشد . داراي دو ستون به طول 6 متر و قطر 55 سانتيمتر بوده است كه در زمان اشغال ايران توسط روس و انگليس به وسيله توپ ويران و تمامي اشياء داخل آن به غارت رفته است .   دخمه ي مذكور داراي يك راهرو مي باشد كه دو مقبره ي كوچك در طرفين آن وجود دارد كه احتمالاً مورد استفاده ي اقوام و يا شاهزادگان پادشاه مدفون در قبر اصلي مي باشند بعد از عبور از راهرو به طول يك متر و نود سانتيمتر و عرض يك متر و 45 سانتيمتر به صورت عمودي به اتاق زيرين و گور اصلي كه ضلع شمالي آن 384 سانتيمتر – ضلع شرقي 377 سانتيمتر – ضلع جنوبي 331 سانتيمتر و ضلع غربي 391 سانتيمتر مي باشد و داراي سكويي بزرگ و قبري به ابعاد 242 سانتيمتر طول و عرض 132 سانتيمتر مي باشد .باستان شناساني هم چون فلاندن و هيأت هرتسفلد از اين اثر ديدن نموده و درباره ي آن مطالبي نوشته اند .