مناره خسروگرد
( شهر : سبزوار )

این‌ مناره‌ از آثار قرن‌ ششم‌ هجری‌ است‌، و حدود 38 متر بلندی‌ دارد. در بدنه‌ آجری‌ آن‌دو رشته‌ کتیبه‌ کوفی‌ و تزئینات‌ لوزی‌ تعبیه‌ شده‌اند. تاریخ‌ کتیبه‌ این‌ مناره‌ سال‌ 505 ه . ق‌ است‌ و در 10کیلومتری‌ غرب‌ سبزوار واقع‌ شده‌ است‌. این‌ بنا در شمار آثار تاریخی‌ ایران‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌ .