امامزاده زيدالكبير
( شهر : ابهر )

این‌ بقعه‌ در انتهای‌ خیابان‌ استاد مطهری‌ ابهر قرار دارد. برج‌ و گنبد آن‌ به‌ شکل‌مخروطی‌ و از آجر با بدنه‌ مدور است‌. این‌ بنا در سال‌ 850 ه .ق‌ تعمیر شده‌ است‌. شجره‌ طبیه‌ امامزاده‌ زیدالکبیربه‌ امام‌ دوم‌ شیعیان‌ می‌رسد. در سال‌ 1365 ه . ق‌ نیز حسینیه‌ای‌ در قسمت‌ شمالی‌ آن‌ ساخته‌ شده‌ است‌.