كاخ هخامنشي بردك سياه
( شهر : برازجان )

کاخ‌ زمستانی‌ داریوش‌ که‌ در ۱۲ کیلومتری‌ شمال‌ برازجان‌ فعلی‌ قرار دارد، به‌نام‌ بردک‌ سیاه‌ معروف‌ است‌. کاخ‌ دارای‌ ده‌ ستون‌ ۵ تایی‌ در دو ردیف‌ است‌ که‌ با سبک‌ و شیوه‌ معماری‌هخامنشی‌ ساخته‌ شده‌ است‌. وجه‌ تسمیه‌ آن‌ به‌ خاطر استفاده‌ از سنگ‌ سیاه‌ در زیرسازی‌ پایه‌ ستون‌های‌ آن‌است‌.