آب‌انبار حاج كاظم
( شهر : قزوين )

آب‌انبار حاج کاظم از آب انبارهای قدیم شهر قزوین است.
این آب‌انبار بوسیله حاج کاظم کوزه‌گر در سال ۱۲۵۶ بنا شد.
این بنا به شماره ۹۳۳ به ثبت تاریخی رسیده، و یک بنای میراث ملی فرهنگی ایران است.