پل دختر
( شهر : ميانه )

این‌ پل‌ بر روی‌ رودخانه‌ قزل‌اوزن‌ در مدخل‌ ارتفاعات‌ قافلانکوه‌ در 20 کیلومتری‌ جنوب‌ شرقی ‌میانه‌ احداث‌ شده‌ است‌. این‌ پل‌ در سال‌ 1325 شمسی‌ به‌ خاطر پیش‌گیری‌ از ورود ارتش‌ به‌ آذربایجان‌، توسط‌فرقه‌ دمکرات‌ آذربایجان‌ مین‌گذاری‌ و تخریب‌ شد.