مناره‌ مسجد علي‌
( شهر : اصفهان )

این‌ مناره‌ که‌ در مجاورت‌ مسجد علی‌ در میدان‌ قدیم‌ اصفهان‌ واقع‌ شده‌، کتیبه‌هایی‌ به‌خط‌ کوفی‌ دارد و خطوط‌ و تزئینات‌ آن‌ از آجر است‌. تاریخ‌ بنای‌ آن‌ قرن‌ ششم‌ هجری‌ است‌.