بازار آصف
( شهر : سنندج )

در شهرستان‌ سنندج‌ دو بازار معروف‌ به‌ بازار سنندج‌ و آصف‌ وجود دارد که‌ به‌ سبک‌ معماری‌ دوره‌ صفویه‌ ساخته‌ شده‌ است‌ و از بناهای‌ با ارزش‌ و دیدنی‌ این‌ شهرستان‌ محسوب‌ می‌شوند. سایر بازارهای‌ قدیمی‌ استان‌ کردستان‌ عبارتند از: بازارهای‌ شیخ‌، تاجوانچی‌ و اردلان‌ در شهرستان‌ سقز. بازار سرپوشیده‌ اورامی‌ها در شهرستان‌ مریوان‌