كارونسراي‌ شاه‌ سليماني‌ آهوان‌
( شهر : سمنان )

این‌ کاروانسرا که‌ در روستای‌ آهوان‌ سمنان‌ قرار دارد. در سال‌ ۱۰۹۷ ه .ق‌ در زمان‌ شاه‌ سلیمان‌ صفوی‌ برای‌ استراحت‌ زائران‌ امام‌ هشتم‌ در راه‌ مشهد ساخته‌ شده‌ است‌. حیاط‌ این‌کاروانسرا پلانی‌ مستطیل‌ دارد و در اطراف‌ آن‌ ۲۴ اتاق‌ احداث‌ شده‌است‌.